Zuzana
Spoluzakladateľka

zuzana.decker@bilis.sk ​

+421 905 682 764

Ing. Zuzana Decker

Už viac ako 20 rokov riadim a koordinujem projekty z rôznych oblastí na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Štúdium medzinárodného obchodu a technológie stavieb som uplatnila pri rozvoji vlastného podnikania v segmente ľahkých stavebných výrobkov pre wellness a spa. Produkty mojej spoločnosti PAC system nájdete v hoteloch a kúpeľoch v Dubaji, Paríži či Haagu. Moje projekty stoja na dlhoročných manažérskych skúsenostiach, schopnosti viesť tímy a budovať korektné vzťahy so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi. 

ANGLIČTINA INTUITÍVNE A ĽAHKO

Anglický jazyk integrujeme do vyučovania štandardných predmetov a aktivít