Bilingválne
od 1. triedy ZŠ?
Ste rodič dieťaťa vo veku 4 až 7 rokov? Vyjadrite svoj názor v prieskume!