Zlepšujeme jazykové
vzdelávanie na školách

Našou ambíciou je rovnocenne jazykovo vzdelávať deti z bilingválnych aj nebilingválnych rodín, pomôcť im získať jazykové kompetencie, zvyšovať potenciál, rozvíjať kreativitu a riešiť mnoho problémov každodenného života.

Program Leader

Ivana ROSOVÁ BArts. MBA​

Našou ambíciou je rovnocenne jazykovo vzdelávať deti z bilingválnych aj nebilingválnych rodín, pomôcť im získať jazykové kompetencie, zvyšovať potenciál, rozvíjať kreativitu a riešiť mnoho problémov každodenného života.

Program Leader

Ing. Zuzana DECKER

Do programu BILIS vkladám svoje dlhoročné skúsenosti s manažovaním úspešných medzinárodných projektov a so vzdelávaním svojho bilingválneho syna na rôznych základných školách v Európe. Viacjazyčnosť považujem za jednu z najdôležitejších kompetencií nás všetkých, obzvlášť mladých. Častokrát sa totiž opomína, že práve schopnosť dohovoriť sa úzko súvisí s uplatnením sa v živote, v práci alebo vo vlastnom podnikaní. Vďaka kvalitnej jazykovej príprave už v rannom veku môže byť jazyková bariéra slovenských deti minulosťou. Teším sa na otvorenie prvých tried v školskom roku 2024/2025.

I. Pavelkova 2 (2)

Program Ambassador

Ivana Damink-Pavelková

Vytvoriť a zabezpečiť deťom bezpečný priestor plný príležitostí pre ich vzdelávanie a rozvoj je jedna z našich najdôležitejších priorít. Na základe vlastných osobných skúseností, moje tri deti vyrastali v dvojjazyčnom prostredí, môžem potvrdiť, že deti zvládajú ovládanie cudzích jazykov veľmi rýchlo, jednoducho a prirodzene. Taktiež vďaka pracovnej skúsenosti z medzinárodných zahraničných firiem si uvedomujem, že ovládanie cudzieho jazyka je v dnešnom svete veľkou výhodou. Práve preto vidím veľký potenciál a vkladám svoje skúsenosti a podporu do projektu Bilis, je to cesta, ktorá naše deti pripraví na nové možnosti a príležitosti.

Program Garant

Čoskoro zverejníme

čoskoro zverejníme

Program Garant

Čoskoro zverejníme

čoskoro zverejníme 

Program Ambassador

Čoskoro zverejníme

čoskoro zverejníme