Zlepšujeme jazykové
vzdelávanie na školách

 

Našou ambíciou je rovnocenne jazykovo vzdelávať deti z bilingválnych aj nebilingválnych rodín, pomôcť im získať jazykové kompetencie, zvyšovať potenciál, rozvíjať kreativitu a riešiť mnoho problémov každodenného života.

Ivana ROSOVÁ BArts. MBA

 

Program Leader

Našou ambíciou je rovnocenne jazykovo vzdelávať deti z bilingválnych aj nebilingválnych rodín, pomôcť im získať jazykové kompetencie, zvyšovať potenciál, rozvíjať kreativitu a riešiť mnoho problémov každodenného života.

Ing. Zuzana DECKER

 

Program Developer

Do projektu BILIS vkladám svoje dlhoročné skúsenosti manažérky úspešných medzinárodných projektov, ale aj matky
16-ročného bilingválneho syna. Veľmi silne vnímam bilingválnosť či viacjazyčnosť ako tú najdôležitejšiu kompetenciu dnešných mladých Európanov. A nejde pritom len o schopnosť dohovoriť sa, ale najmä uplatniť sa na trhu práce alebo úspešne podnikať. Vďaka kvalitnému vzdelávaniu od základnej školy môže byť jazyková bariéra pre slovenské deti minulosťou.

Ing. Zuzana DECKER

 

Program Developer

Do projektu BILIS vkladám svoje dlhoročné skúsenosti manažérky úspešných medzinárodných projektov, ale aj matky
16-ročného bilingválneho syna. Veľmi silne vnímam bilingválnosť či viacjazyčnosť ako tú najdôležitejšiu kompetenciu dnešných mladých Európanov. A nejde pritom len o schopnosť dohovoriť sa, ale najmä uplatniť sa na trhu práce alebo úspešne podnikať. Vďaka kvalitnému vzdelávaniu od základnej školy môže byť jazyková bariéra pre slovenské deti minulosťou.

Ing. Zuzana DECKER

 

Program Developer

Do projektu BILIS vkladám svoje dlhoročné skúsenosti manažérky úspešných medzinárodných projektov, ale aj matky
16-ročného bilingválneho syna. Veľmi silne vnímam bilingválnosť či viacjazyčnosť ako tú najdôležitejšiu kompetenciu dnešných mladých Európanov. A nejde pritom len o schopnosť dohovoriť sa, ale najmä uplatniť sa na trhu práce alebo úspešne podnikať. Vďaka kvalitnému vzdelávaniu od základnej školy môže byť jazyková bariéra pre slovenské deti minulosťou.

ANGLIČTINA INTUITÍVNE A ĽAHKO

Anglický jazyk integrujeme do vyučovania štandardných predmetov a aktivít