Basic

$99/ Month

Standard

$120/ Month

Premium

$199/ Month

ANGLIČTINA INTUITÍVNE A ĽAHKO

Anglický jazyk integrujeme do vyučovania štandardných predmetov a aktivít