BILIS is more than just a language course

We don't just teach your child to speak and understand English. We guide them to think, analyze, and argue in English.

5 Reasons, Why Bilingualism is
the Best Path for Every Child

1.
Improved cognitive abilities

A bilingual brain compared to a monolingual one handles task-switching and concentration better. This is due to its ability to suppress one language while using another. Moreover, it has better developed abstract thinking, can solve problems more quickly, and has a better memory. 

2.
Easier further education

It's proven that when you know two languages, learning a third one becomes much easier, and not just that. Bilingual people generally learn new things more quickly.

3.
Bilingual individuals are more valuable in the job market

Knowing two languages makes it easier to find a job, secure a better position, and get a higher salary.

4.
Discovering the world

Traveling the world with fluent English is a whole different experience.

5.
Impact on mental health

Multilingualism also means a stronger resistance to Alzheimer's disease or other forms of dementia in later life.
holcicka

Price for one student
in the BILIS program

350 € mesačne

BILIS at Your School?

Aby sme dokázali program BILIS implementovať do vzdelávania na akejkoľvek základnej škole, kdekoľvek na Slovensku, stačí získať dôveru:

  1. Podporu a spoluprácu zriaďovateľa základnej školy, ktorú to nebude nič stáť.
  2. Vytvorenie bilingválnej triedy pilotných prvákov a druhákov v školskom roku 2024/2025.
  3. Súhlas a spoluprácu rodiča na zaradenie dieťaťa do overovanej triedy s programom BILIS na nasledujúce 3 až 4 roky vzdelávania.
[contact-form-7 id=“4595″ title=“Kontaktní formulář 1_copy“]

Give Your Child a Global Future

Budete mať prváka alebo druháka v školskom roku 2024/2025 a chceli by ste pre neho bilingválne vzdelávanie?

Dajte nám o tom vedieť vyplnením krátkeho dotazníka, aby sme za vás mohli osloviť riaditeľov škôl. Čím vyšší záujem zo strany rodičov zaznamenáme, tým väčšia je šanca, že triedy s programom BILIS sa otvoria práve vo Vašom meste.