Prieskum záujmu o bilingválne vzdelávanie v MŠ a ZŠ

Prieskum záujmu o bilingválne vzdelávanie detí od 2. triedy ZŠ

Milé mamičky, oteckovia, rodičia,
s cieľom zvýšiť úroveň vzdelávania cudzích jazykov na základných školách po celom Slovensku uvažujeme otvoriť na niektorých z nich budúci školský rok 2024/2025 bilingválne triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka už od prvej triedy. Tak ako vám, aj nám záleží na budúcnosti vašich detí a preto máte možnosť vyjadriť svoj názor a záujem o túto formu vzdelávania v angličtine odpovedaním na 8 krátkych otázok nižšie, ktoré vám zaberú 2 minúty.
Spolu tvoríme budúcnosť vašich detí, BILI School

Ďakujeme základným v Banskej Bystrici za možnosť uskutočnenia prieskumu a vám za vaše odpovede a otázky.