Robí dvojjazyčnosť deti inteligentnejšími?

Knihy ako „Dvojjazyčná výhoda“ alebo články ako „Sila dvojjazyčného mozgu“ zdôrazňujú výhody skorého dvojjazyčného vývoja. Jedna z hlavných výhod dvojjazyčnosti je často považovaná za samozrejmú: dvojjazyčné deti ovládajú viac jazykov, čo je dôležité pre cestovanie, prácu, komunikáciu s rodinou, udržiavanie kultúrnych väzieb či nadväzovanie priateľstiev […]

Investícia do vzdelania detí ako ukazovateľ vyspelosti krajín.

Vzdelanie je základným pilierom rozvoja spoločnosti a jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú vyspelosť krajiny. Investícia do vzdelávania detí má dlhodobý vplyv na ekonomický rast, kvalitu pracovnej sily a celkovú kvalitu života obyvateľov. Krajiny, ktoré uznávajú tento fakt, často dosahujú výrazne lepšie výsledky v medzinárodných […]