Robí dvojjazyčnosť deti inteligentnejšími?

Knihy ako „Dvojjazyčná výhoda“ alebo články ako „Sila dvojjazyčného mozgu“ zdôrazňujú výhody skorého dvojjazyčného vývoja. Jedna z hlavných výhod dvojjazyčnosti je často považovaná za samozrejmú: dvojjazyčné deti ovládajú viac jazykov, čo je dôležité pre cestovanie, prácu, komunikáciu s rodinou, udržiavanie kultúrnych väzieb či nadväzovanie priateľstiev s ľuďmi z rôznych kultúr. Vedci však skúmajú aj možné ďalšie, mimojazykové výhody dvojjazyčnosti.

Niektoré štúdie naznačujú, že dvojjazyční jedinci vykazujú výhody v sociálnom chápaní. Dvojjazyčné predškolské deti napríklad lepšie chápu perspektívy, myšlienky a zámery druhých (Bialystok & Senman, 2004; Goetz, 2003; Kovács, 2009) a sú citlivejšie na nuansy komunikácie, ako je tón hlasu (Yow & Markman, 2011).

Dvojjazyční ľudia tiež vykazujú určité kognitívne výhody, najmä v úlohách, ktoré zahŕňajú prechádzanie medzi aktivitami alebo potlačenie predtým naučených reakcií. Tieto výhody sa skúmali najmä u dvojjazyčných dospelých a detí, ale nové poznatky naznačujú, že výhody môžu byť prítomné už u dvojjazyčných dojčiat a batoliat.

Ešte stále nie je jasné, prečo tieto výhody vznikajú. Môže to byť kvôli neustálemu prepínaču medzi dvoma jazykmi, ktoré dvojjazyční dospelí musia praktizovať. Avšak treba zdôrazniť, že „dvojjazyčná výhoda“ bola niekedy v médiách predstavovaná nadmerne. Zatiaľ boli preukázané len v laboratórnych podmienkach, a nie je jasné, či majú vplyv v každodennom živote. Dvojjazyčnosť teda nie je nevyhnutnou súčasťou úspešného vývoja.