Departments

Scholarship

Admision

8932.jpg
hr93.jpg

Our Works

Skill Development & Training

What do you think is better to receive after each lesson: a lovely looking badge or important skills you can immediately put into practice. There is really no magic to it

Just Everything You Need for
Your Institute or University

Total Students
0
Library Book
0
Expert Instructor
0
Available Courses
0
Popular Courses

Our Latest Course

h9723.jpg
h5903.jpg

Our Works

Best Solution for Skill Development

What do you think is better to receive after each lesson: a lovely looking badge or important skills you can immediately put into practice. There is really no magic to it

Taking Education to Next
Level with Technology

Latest Blog

Have a Look Our Blog

Fakty a mýty o dvojjazyčnosti detí

Mnohé deti po celom svete vyrastajú v dvojjazyčnom prostredí. Rodičia sa často pýtajú na výhody

Sú dvojjazyčné deti náchylnejšie k jazykovým ťažkostiam, omeškaniam alebo poruchám?

Dvojjazyčné deti nie sú náchylnejšie k jazykovým problémom, omeškaniam v učení alebo k diagnostikovaným jazykovým

Mali by rodičia zabrániť miešaniu jazykov?

Niekoľko rodičov dvojjazyčných detí je samotných dvojjazyčných. Kódové miešanie, teda používanie prvkov z dvoch rôznych