Mali by rodičia zabrániť miešaniu jazykov?

Niekoľko rodičov dvojjazyčných detí je samotných dvojjazyčných. Kódové miešanie, teda používanie prvkov z dvoch rôznych jazykov v jednej vete alebo konverzácii, je normálnou súčasťou bytia dvojjazyčnou osobou. Toto miešanie je bežné aj medzi dvojjazyčnými rodičmi a dokonca aj tí, ktorí uprednostňujú prístup „jedna osoba – […]

Má každý človek hovoriť s dvojjazyčným dieťaťom iba v jednom jazyku?

Bežnou stratégiou pri výchove dvojjazyčných detí je „jedna osoba – jeden jazyk“. Pôvodne sa myslelo, že takto sa predchádza zmätku a intelektuálnej únave u dvojjazyčných detí. Avšak súčasné poznatky tento názor vyvracajú. Skôr než na tejto stratégii záleží na množstve a kvalite jazykového vystavenia. Aj […]

Sú dvojjazyčné deti zmätené?

Jedným z hlavných obáv rodičov, ktorí vychovávajú deti v dvojjazyčnom prostredí, je obava z ich zmätenosti. No je naozaj dôkaz, že dvojjazyčné deti sú zmätené? Keď sa na to pozrieme, plne dvojjazyční dospelí, ktorí nemajú neurologické poruchy, dokážu hovoriť v akejkoľvek zvolenej reči a nie […]